Strong back, open heart.

Vi lämnar Visby och Almedalen med många intryck, nya erfarenheter och möten. Almedalen representerar det öppna samhället, samtal, framtidstro, men veckan slutade i fasa, frustration och bestörtning. Ing-Marie Wieselgren - överläkare, psykiatriker och företrädare för barn och ungas psykiska hälsa mördades mitt på öppen gata vid Donners plats. Våra tankar går till hennes anhöriga och nära.

Det är många i offentligheten och det privata som blir kränkta och utmanade för sina åsikter och gärningar. I en demokrati är det okej att kritisera och gnälla. Demokratin accepterar en hög grad av idioti. Det är säkrat i yttrandefrihetsgrundlagen, men lagen tydliggör också vad som inte är tillåtet. Man får inte kränka och förtala en annan person.

Vi har rättigheter, men också skyldigheter. Skyldighet att säga ifrån, och att gemensamt försvara ett bra samhälle, i ton och handling. Vi måste våga att stå raka i ryggen, bjuda in till samtal, visa lyhördhet och ödmjukhet. Våga säga ifrån och agera för att värna om något av det viktigaste vi har - ett fritt samhälle. Låt oss agera med beslutsamhet tillsammans. Strong back, open heart.

Download the image here