Louise König ny vd för The New Division

Den strategiska kommunikationsbyrån The New Division stärker sitt erbjudande och rekryterar den profilerade hållbarhetschefen Louise König som ny vd. Nu expanderar byrån, som bland annat skapade det visuella språket för FN:s 17 Globala mål, för att driva den hållbara transformationen inom samhälle och näringsliv.

Louise König tillträder som vd för TND den 17 januari.

Med 20 års erfarenhet inom hållbar affärsutveckling och kommunikation på en rad svenska storbolag är Louise König en av Sveriges starkaste hållbarhetsprofiler. Louise kommer närmast från rollen som chef för hållbar affärsutveckling på Ramboll Management Consulting och var tidigare drivande i den stora gröna omställningen på COOP. Nu lämnar hon storbolagen för ett mindre företag, där hon ser möjligheter att driva snabbare förändring.

– Jag vill hitta en annan form och energi! Stjärnorna står i linje för stora förändringar inom samhälle och näringsliv, och det behöver hända nu för att vi ska lyckas leverera på de Globala målen till 2030. Tekniker och lösningar finns, men det måste bli ännu tydligare vad och hur det ska göras - för invånaren, konsumenten, medarbetaren och privatpersonen. Här har kommunikationen stor potential och kraft att driva räckvidd och nå fler med syfte att möta våra gemensamma utmaningar.

The New Division stödjer företag, organisationer och myndigheter i deras utveckling mot en mer hållbar framtid. Med konsulter inom strategi, kommunikation och design arbetar byrån med såväl globala som nationella kunder, däribland FN, The New York Times, Skanska, Ericsson och Business Sweden. Byrån har inlett 2022 med en rad nyanställningar och med Louise i spetsen stärker TND nu sitt erbjudande ytterligare.

– Louise är unik. Det finns en härlig självklarhet i hennes engagemang och insiktsfulla analyser. Hennes mångåriga erfarenhet och kreativitet gör att hon hittar nya, ofta överraskande infallsvinklar på komplexa utmaningar. Louise har drivit många avgörande omställningar på kundsidan, från policy och strategi till implementering och praktiskt genomförande. Det här kommer bli fantastiskt roligt, säger byråns grundare Jakob Trollbäck.

Vill du komma i kontakt med oss?

Hannah Boman
Co-founder & Head of Operations
hannah@tnd.world
+46 733 88 99 15