Almedalen 2022 - att bygga en plats för demokrati och omställning

Vi lämnade Almedalen med sorg och tungsinthet, men även med inspiration, nya insikter, goda möten och nya kontakter. Årets Almedalen var nedskalad, mer sympatisk, lugnare men lika välkomnande som vanligt.Det är ett fantastiskt format där många kan mötas; politiker, näringsliv, akademi, myndighetspersoner och medborgare. Det öppna samtalet är tillgängligt, enkelt och inkluderande. Vi är enade om att Almedalen borde kopieras till fler regioner eller städer för att komplettera och konkurrera existerande format, nå ännu bredare pubilk, bli ännu vassare och mer inkluderande för framtiden.

Samtalet borde fortsätta tydligare under resten av året med ambition att skapa en mer uthållig och närvarande dialog. Samtalen borde även bli lite spetsigare och antal deltagare i panelen behöver minskas. Vi behöver debatter med oliktänkade för att få nya perspektiv och nå behövda lösningar; men istället fylls paneler av människor som tycker och tänker precis likadant, och samtalen med publiken lyste nästan helt med sin frånvaro.

Vart är det hållbara, visionära ledarskapet?

Vi är även enade om att många personer inspirerade på olika sätt, om vad Sverige skall vara för land framåt. Men inget enskilt parti gav oss någon helhet. Drömmen skulle vara att få sätta ihop ett eget parti, med representanter från olika partier, näringsliv, myndigheter och civilsamhället. Med ambitionen att bygga ett “nytt lag” för Sverige som ser bortom partigränser, småaktigheten, personangrepp och som skulle ha den miljömässiga, och sociala hållbara långsiktigheten och medborgaren i fokus. Kanske en startelva med ÖB, GS från Röda Korset, Direktör från SKR, Svenskt Näringsliv, Lantmännen, Oatly, Läkare utan Gränser, och ett gäng opolitiska tjänstemän à la Anders Tegnell.

Vi saknade ett holistiskt perspektiv och en bild av vilken potential Sverige har på hållbarhetsarenan. Vi är ju trots allt på många sätt ett av världens rikaste och mest eftertraktade länder. Det talades mycket om “Den gröna omställningen” i norr och det försprång som vi just nu har i världen. Kanske har vi det i 2-3 år till. Låt oss ta vara på det. Almedalen sätter fokus på många frågor men tyvärr pratas det oftast bara om en hållbarhetsfråga i taget. Det hållbara, visionära ledarskapet saknas. Klimat, cirkulärt, grön omställning och social samhällsbyggnad pratas om som om det vore separata frågor. Det är få som kan måla upp ett narrativ och beskriva vart vi är på väg och hur det ska gå till. I synnerhet de hinder som måste röjas, de eftergifter vi måste göra och hur en bred acceptans skapas för svåra frågor som storskalig vindkraft, olika typer av energikällor i kombination, gruvdrift på viktiga mineraler i Sverige, kompetensförsörjning m.m.

Vi måste få människor att känna.

Många pratar om att omställningen behövs, många är eniga om VAD:et, men definitioner saknas och HUR:et pratas det inte lika mycket om. Det vi hörde i Almedalen och håller med om är att:

- Det behövs gemensamma definitioner så att vi menar samma sak, i synnerhet när vi pratar om mångfacetterade frågor som hållbarhet

- Allt vi gör måste vara insikts- och datadrivet och kompletteras med att skapa engagemang för förändring

- Ambitioner och målsättningar som vi har måste inkludera delmål och aktiviteter, så vi vet att vi är på rätt väg i ett tempo som är snabbt nog

- Taxonomi, rapportering och nya krav ska inte komplicera omställningen, utan underlätta den. Blir det för komplext tappar folk sugen, blir cyniska eller anklagas för greenwashing, och då når vi inte den omställning världen behöver

- Samverkan likt de färdplaner som Fossilfritt Sverige skapat är förutsättningar för breda gemensamma överenskommelser, något Sverige verkligen är bra på och borde kunna genomföras inom fler områden. Piloter är viktiga för att hitta innovation, och när de bevisats vara effektiva bör de skalas upp fort och brett

- Narrativet måste förstärkas - låt oss prata mer om vad som är möjligt och hur det ska göras

- Vi måste beröra människor, skapa engagemang och komma ihåg att all handling är emotionell. Om vi inte får människor att känna, så kommer inte förändringen nå alla på samtliga nivåer

Vårt samarbete bygger på datadriven storytelling, för vi är övertygande om att vi behöver rätt data på plats för att fokusera på rätt frågor och vi måste beröra människor för att driva den samhällsförändring som måste till. Länken mellan data och kommunikation saknade vi under Almedalen i år, men vi kommer jobba för att det samtalet ska drivas aktivare under året. Viktiga frågor kan vi inte prata om en gång om året - det måste vara en pågående dialog.

Louise König, CEO at The New Divisions
Maria Svantemark, CEO and founder of SustainLab

We'd love to tell you more!

Sara Lindström
Sustainability Strategist
sara@tnd.world
+46 70 225 62 24