The New York Times Climate Hub

The New York Times skulle finnas på plats under COP26 i Glasgow 2021, och ville bygga upp en hubb som skulle bli årets snackis. Självklart ville vi hjälpa till!

Client
Project type
Design + Activation

Inför klimatkonferensen COP26 var det hög tid att sätta in alla resurser för att accelerera världens klimatambitioner. Under nio dagar skulle välrenommerade talare, ambitiösa paneldeltagare, konstutställningar och kreativt innehåll, leda till stärkt engagemang. The New York Times ville bidra genom att bygga en så kallad Climate Hub, en avslappnad men energigivande plats för upplevelser och diskussioner, både i fysiskt och digitalt format. The New Division fick i uppdrag att utforma hubben utifrån The New York Times närmast ikoniska varumärke; en trovärdig aktör som kommunicerar vetenskapliga, miljömässiga, sociala och ekonomiska lösningar som direkt hanterar den växande klimatkrisen.

Den fysiska miljön

Vi ville att Climate Hub skulle bestå av organisk natur och tala till båda hjärnhalvorna - det vetenskapliga och logiska resonemanget tillsammans med den fantasifulla och känslomässiga sidan. Konstnären Es Devlin bjöds in till projektet och skapade installationen "Conference of the Trees", bestående av 197 träd och växter. Dessa representerade de 197 länder som har ratificerat Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Att lyssna på ett panelsamtal i en miljö med naturen närvarande - det tillförde en annan dimension för besökarna. Efter att Climate Hub avslutades planterades träden och växterna i närheten som en inhemsk offentlig trädgård.

Den digitala miljön

I skapandet av den digitala miljön fick vi med oss några nyckelord för att vägleda oss i designen - Dynamisk - Hoppfull - Kraftfull - Auktoritativ - Inspirerande.

När vi började titta på de olika element som borde inkluderas i varumärket växte

en idé om en rörlig logotyp fram. Vi tog även fram en design och identitet till skärmen som användes som bakgrund under seminarier och debatter i hubben, samt material för inspiration och information som kunde användas på andra skärmar.

Därefter utvecklade vi eventdesign, en reklamfilm och en redaktionell film med flera briljanta samarbetspartners. Soundtracken till filmerna skapades av vår egen Jakob Trollbäck tillsammans Redpipe Studios, och filmanimation togs fram av SOMA Studios. Våra vänner på Code & Conspire byggde webbplatsen som blev en förlängning av varumärket och där panelen under evenemangen streamades kostnadsfritt

Conference of the Trees

Vi ville att Climate Hub skulle bestå av organisk natur och tala till båda hjärnhalvorna - det vetenskapliga och logiska resonemanget tillsammans med den fantasifulla och känslomässiga sidan. Konstnären Es Devlin bjöds in till projektet och skapade installationen "Conference of the Trees", bestående av 197 träd och växter. Dessa representerade de 197 länder som har ratificerat Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Att lyssna på ett panelsamtal i en miljö med naturen närvarande - det tillförde en annan dimension för besökarna. Efter att Climate Hub avslutades planterades träden och växterna i närheten som en inhemsk offentlig trädgård.

Learn more

Visit The New York Times Climate Hub