Workshops och föreläsningar

Vi föreläser ofta och gärna, både i externa sammanhang och för arbets- eller ledningsgrupper. Våra hjärtefrågor handlar om hållbar affärsutveckling, kommunikation och självklart, hur de Globala Målen växte fram. Här listar vi några ämnen vi ofta pratar om. Självklart kan vi även skräddarsy föreläsningar och workshops.

Lectures

Jakob Trollbäck

Jakob Trollbäck är grundare av The New Division den kreativa ledaren bakom det visuella språket till de Globala Målen. Jakob är en uppskattad föreläsare och pratar om kreativitet, kommunikation för förändring, SDG:erna och IDG:erna.

Hur de Globala Målen kom till

Vi berättar historien om hur Jakob Trollbäck landade uppdraget med att ta fram ett formspråk för FN:s 17 Globala Mål, hur det ikoniska ramverket växte fram en symbol i taget och utmaningar designteamet var tvungna att lösa på vägen. En stark berättelse om drivkraft, kompromisser och kreativitet.

Två sidor av hållbarhet

Parallellt med FN:s Globala Mål har ett annat ramverk växt fram; Inner Development Goals IDG’s). The New Division är en av grundarna till initiativet, som fortfarande är under utveckling. IDG-ramverket illustrerar 23 mänskliga förmågor som behövs för att accelerera arbetet med de Globala Målen. Vi använder IDG:erna som ett verktyg i workshops och föreläsningar för arbets- och ledningsgrupper, för att tydliggöra hur ni kan utveckla ert hållbarhetsarbete.