Workshops och föreläsningar

Vi föreläser ofta och gärna, både i externa sammanhang och för arbets- eller ledningsgrupper. Våra hjärtefrågor handlar om hållbar affärsutveckling, kommunikation och självklart, hur de Globala Målen växte fram. Här listar vi några ämnen vi ofta pratar om. Självklart kan vi även skräddarsy föreläsningar och workshops.

Lectures

Jakob Trollbäck

Jakob Trollbäck är grundare av The New Division den kreativa ledaren bakom det visuella språket till de Globala Målen. Jakob är en uppskattad föreläsare och pratar om kreativitet, kommunikation för förändring, SDG:erna och IDG:erna.

Louise König

Louise König är vd på The New Division och har lång erfarenhet från hållbarhetsarbete på några av Sveriges största bolag. Louise återfinns ofta i sammanhang om hållbar affärsutveckling som föreläsare, moderator, paneldeltagare och samtalsledare.

Hannah Boman & Anna Norrman

Hannah Boman, verksamhetsledare på TND, och Anna Norrman, hållbarhetsstrateg, håller ofta gemensamma workshops och föreläsningar om hållbar affärsutveckling och praktisk tillämpning av de Globala Målen.

Jakob & Louise

Hur använder du SDG:arna idag och hur kan de IDG:arna accelerera din påverkan? Jakob och Louise anpassar programmet efter dina behov för att ge dig de bästa verktygen för att identifiera dina nästa steg mot ökad positiv handling och påverkan.

De Inner Development Goals erbjuder en omfattande ram för personlig och organisatorisk tillväxt och gör det möjligt för dig att göra en större påverkan för att uppnå SDG:arna till 2030. Med fokus på inre utveckling och välbefinnande ger detta program individer möjlighet att övervinna hinder och börja utveckla de färdigheter och tankesätt som krävs för att göra en verklig skillnad i världen.

Hur de Globala Målen kom till

Vi berättar historien om hur Jakob Trollbäck landade uppdraget med att ta fram ett formspråk för FN:s 17 Globala Mål, hur det ikoniska ramverket växte fram en symbol i taget och utmaningar designteamet var tvungna att lösa på vägen. En stark berättelse om drivkraft, kompromisser och kreativitet.

Två sidor av hållbarhet

Parallellt med FN:s Globala Mål har ett annat ramverk växt fram; Inner Development Goals IDG’s). The New Division är en av grundarna till initiativet, som fortfarande är under utveckling. IDG-ramverket illustrerar 23 mänskliga förmågor som behövs för att accelerera arbetet med de Globala Målen. Vi använder IDG:erna som ett verktyg i workshops och föreläsningar för arbets- och ledningsgrupper, för att tydliggöra hur ni kan utveckla ert hållbarhetsarbete.