Globala Målen

2015 skapade Jakob Trollbäck och Christina Rüegg-Grässli på uppdrag av FN, kommunikationssystemet för de 17 Globala Målen. Idag är de enkla orden och de färgglada symbolerna använda i alla sammanhang där hållbarhet diskuteras.

Ett par års senare utökades de 17 målen till 169 delmål. Här kan du läsa hela berättelsen om hur arbetet växte fram!

Client
Project type
Design + Activation

Hur allt började

Berättelsen om de Globala Målen tar avstamp hösten 2014 när ett möte ägde rum mellan The New Divisions grundare Jakob Trollbäck och producenten Richard Curtis. Ämnet för mötet var hur de skulle kunna sprida budskapet om hållbarhet över hela världen. 17 mål hade redan tagits fram av FN, men de var krångliga och byråkratiska. Hur kunde man göra dem enklare och mer tilltalande?

Ovärderliga insikter från FN-ambassadörer och civilsamhället gjorde att vi tog fram ikoner som skulle kunna förstås universellt. Designen tar noga hänsyn till tvärkulturell relevans och symbolik. Den cirkulära loggan för huvudbudskapet är ett uttryck för förening, där hela färgpaletten från det ikoniska systemet används.

De 169 delmålen

Men de Globala Målen är trots allt bara mål. Det är de 169 delmålen kopplade till de 17 huvudmålen som på riktigt definierar vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen. Under en lång arbetsprocess diskuterade vi bästa sättet att fånga varje delmål med en kraftfull symbol. Resultatet blev ett kraftfullt budskap om beslutsamhet och optimism. Delmålen gör agendan enklare att förstå, sprida och kommunicera över hela världen, både genom text och symboler.

Som ett sista steg initierade vi ett unikt samarbete med organisationer över hela världen för att faktagranska arbetet och säkerställa att språket var möjligt att förstå universellt. Vi ville att det skulle vara enkelt för alla, inklusive regeringar, företag, organisationer, akademin och civilsamhället, att ta till sig målen och därigenom lättare hitta lösningar på de stora, komplexa utmaningarna.

Globala Målen hemsida

När arbetet var slutfört lanserades det på globalgoals.org, skapat av vår digitala partner Code and Conspire. En webbplats som är snabb och tillgänglig i alla möjliga scenarier, även offline, för en global publik, och där alla mål och mål är nedladdningsbara och gratis för alla att använda.

"Creating the beautiful icons for the Sustainable Development Goals was a simple idea that has delivered enormous impact. Without the icons and Trollbäck’s tremendous work on visually telling the story of the Sustainable Development Goals, we simply would not be where we are today."

Cathy Calvin
President and CEO of the UNF

"The genius of the work that Trollbäck did was to create for the Sustainable Development Goals a visual language which communicates with the greatest simplicity the plan for the planet. The beauty of the design belies the brilliance of the intelligence behind every choice of favellas, catwalks to conference rooms."

Corinne Woods
Director of Communications at World Food Programme