Så gör ni klimatarbetet enkelt och engagerande

En ambitiös strategi får genomslag först när den är lätt att förstå, kommunicera och praktiskt applicera. Det här caset, ett jobb vi gjorde åt ett anonymt internationellt bolag, är ett exempel på hur en komplex strategi kan förvandlas till ett engagerande narrativ genom illustrationer och visualiseringar.

Strategy + Communication

Visualiseringen illustrerar hur prioriterade hållbarhetsområden, såsom klimat, biologisk mångfald, vatten och social hållbarhet (Tema 1, 2, 3 och 4), är sammankopplade. Företagets värderingar driver de fyra fokusområdena som aktiveras genom huvud- och stödmålen. Inom alla områden kan du zooma in för att se mer detaljerad information om det specifika området. Den visuella bilden är ett snabbt sätt att kommunicera arbetet till olika intressenter.

Det här caset handlar om ett stort globalt företag som vi här anonymsierar. Företaget hade nyligen uppdaterat sin klimatstrategi för att vara bättre förankrat i vetenskap, globala standarder och hållbarhetsramverk. Vår uppgift blev att kommunicera strategin och göra det komplexa ramverket lättare att förstå för att öka kunskapen och engagemanget såväl internt som externt.

Vi inledde vårt arbete genom att analysera och strukturera befintligt material i form av strategidokument, globala standarder och hållbarhetsramverk. Därefter formulerade vi olika alternativ för engagerande berättelser och budskap med vägledning för terminologi och språk. Vi strävade efter att göra berättelsen mindre "skolboksliknande", utan att förlora kopplingen till strategi och vetenskap. Slutresultatet blev en visualisering som visar hur företagets prioriterade hållbarhetsområden är sammankopplade och hur huvudmålen stöttas upp av olika stödmål. I alla fält kan du zooma in för att se mer detaljerad information om det specifika området, vilket gör strategin lätt att förstå för olika intressenter.

Kundnytta

Genom att förenkla sin klimatstrategi skapade företaget en engagerande berättelse som också ledde till ambitiösa åtgärder. Det nya narrativet har nu blivit baslinjen för all kommunikation till bolagets olika intressentgrupper.