Inner Development Goals

2015 skapade The New Division ett enkelt och engagerande språk för FN:s Globala Mål mot en hållbar värld 2030. De 17 målen innehåller många olika behov, värden och övertygelser som är viktiga för olika människor och samhällsgrupper.

Men sedan dess har utvecklingen gått långsamt. Hur kan vi accelerera arbetet för mänskligheten? Hur kan vi som individer och organisationer bli mer effektiva i vårt arbete mot hållbarhet och välbefinnande?

Inner Development Goals är ett ramverk bestående av 23 mänskliga förmågor som syftar till att besvara den frågan. Ramverket är en accelerator för att uppnå de Globala Målen och att lösa några av de mest komplexa samhällsutmaningarna – där förändring börjar med oss själva.

Här kan du läsa om hur initiativet föddes!

En idé föds

Sommaren 2019 inledde Jakob Trollbäck och Hannah Boman från The New Division diskussioner med Erik Fernholm, grundaren av 29k, en app för mental hälsa, om social hållbarhet och välbefinnande. Hur skulle strategisk kommunikation och fokus på mänskliga aspekter kunna accelerera arbetet med de Globala Målen? Efter flera samtal blev det tydligt att personlig utveckling är nödvändigt för samhällsförändring.

Därifrån framstod nästa steg som uppenbart och oerhört inspirerande – att ta fram ett måldokument för inre utveckling: The Inner Development Goals..

Gemensamma tankar om förändring

Samtidigt samlades forskare inom vuxenutveckling, tankeledare från olika organisationer och företagsrepresentanter på ön Ekskäret i Stockholm skärgård. Tillsammans skrev de manifestet Growth that Matters, som förespråkar ett akut behov av att systematiskt arbeta med mänsklig utveckling bland vuxna för att bättre kunna möta omvärldens alltmer komplexa utmaningar.

I början av 2020 träffades Jakob Trollbäck, 29k och Stiftelsen Ekskäret för att diskutera hur de skulle kunna samarbeta. Manifestet Growth that Matters och Inner Development Goals (IDG:erna) växte fram till ett officiellt samarbete mellan The New Division, 29k och Stiftelsen Ekskäret.

Från idé till verklighet

Under framtagandet av de Globala Målen tillfrågades över 7 miljoner människor och exporter om vilka ämnen de bedömde som mest relevanta. Processen inspirerade till ett liknande inkluderande arbetssätt för IDG:erna, där över xx personer tillfrågades om vilka förmågor och kvaliteter de bedömde som mest viktiga för att uppnå de Globala Målen. Resultatet omvandlades till formuleringar och kategorier, där The New Division använde vår kunskap om kommunikation och design för att garantera att IDG:erna skulle vara lättillgängliga och enkla att förstå.

Ökat intresse för Inner Development Goals

Den 29 april 2022 anordnades den första Inner Development Summit; en konferens som samlade fler än 4000 deltagare från 60 länder till en global rörelse. Idag representerar Inner Development Goals representerar en gemensam källa till visdom för människor i alla åldrar och från olika hörn av världen. Vi forskar, samlar in och kommunicerar vetenskapsbaserade förmågor och kvaliteter som kan hjälpa oss leva meningsfulla, hållbara och produktiva liv. Vår ambition är att sprida verktygen över hela världen med målet att utbilda, inspirera och hjälpa människor att bli en kraft för positiv samhällsförändring.

Läs mer om Inner Development Goals här!

Bli en medskapare av Inner Development Goals

Genom Inner Development Goal får du kraft, kunskap och möjligheter för att möta organisatoriska, samhällsmässiga och globala utmaningar. Som en medskapare och partner får du:

  • Tillgång till verktyg och metoder för att stärka kreativitet och samarbete inom din organisation.
  • Synlighet och samarbetsmöjligheter genom ett nätverk av progressive företag och organisationer som prioriterar inre utveckling och hållbarhet.
  • Möjlighet att accelerera arbetet med de Globala Målen och skapa engagemang för din organisations hållbarhetsarbete genom mänsklig utveckling.
  • Lära och arbeta tillsammans med några av världens mest kända tankeledare och forskare.
  • Delta på events arrangerade av Inner Development Goals event.
  • Kontinuerligt samskapa en verktygslåda för att stärka mänsklig utveckling och hållbarhet.