The Biodiversity Plan

Idag förstår vi allvaret i att få bort alla koldioxidutsläpp. Men att bevara biologisk mångfald är ännu viktigare för livet på vår planet. För att skapa en bättre förståelse för biologisk mångfald och driva engagemang, har vi omvandlat det komplexa Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework till ett tydligt språk. Biodiversity Plan är en kraftfull handlingsplan för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och bevara livet på jorden.

Den nya planen är en guide för alla: företag, investerare, entreprenörer, uppfinnare, regeringar, icke-statliga organisationer, utbildare, forskare, vetenskapsmän och de åtta miljarder människor som har kraften att påverka dem alla.

Project type
Design + Communication

4 huvudmål + 23 mål

Ramverket har fyra övergripande mål för 2050, drivet av 23 detaljerade mål för 2030. I den inledande fasen har vi arbetat med språket och det huvudsakliga varumärket. Under 2024 fortsätter arbetet med de 23 målen. Alla är avgörande för vår överlevnad.

Precis som i fallet med de Globala Målen, behöver även detta ramverk ett kraftfullt kommunikationssystem som förstås och värderas av alla, för att lyckas. Under de senaste sex månaderna har vi arbetat för att skapa ett kommunikationssystem för The Biodiversity Framework. Det är en utvidgning av SDG-ekosystemet som stöder uppnåendet av de Globala Målen fram till 2030.

Vi har ännu en gång samarbetat med Richard Curtis och Project Everyone för att sprida ramverket över hela världen.

Kommunicera komplexitet

Vi strävar efter att kommunicera världens underbara komplexitet på ett inspirerande sätt som motiverar åtgärder på alla nivåer. För att uppnå detta måste språket vara inkluderande för alla människor, oavsett kunskapsnivå.

Vårt främsta mål är att se till att alla förstår hur viktig biologisk mångfald är, och agerar utifrån ramverket.

Visuellt System

Det visuella systemet är inspirerat av Voronoi-diagram, dessa fängslande geometriska mönster som väver sig in i själva naturens sammanflätning. I dessa mönster skymtar vi hjärtslagen av den matematiska elegans som är sammanflätad med själen i den naturliga världen, vilket framkallar en känsla av förundran och skönhet.

Identiteten i The Biodiversity Plan fångar essensen av naturlig skönhet, bestående av 23 distinkta element. Varje element representerar ett av målen och bildar en sammanhängande helhet som speglar sammanlänkningen och illustrerar behovet av globala åtgärder.

Logotypen symboliserar vår anslutning till allt liv på planeten och den intrikata skönhet som omger oss.

"The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework is a framework for all: governments, indigenous peoples, businesses, civil society and also individuals. It is vital therefore to communicate the framework to everyone, such that they can not only understand it, but apply it to their work. The work of The New Division and Project Everyone on the “Global Goals” was a success in promoting the 2030 Agenda for Sustainable Development. One year after the adoption of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, we are hopeful that their work to help us all communicate “The Biodiversity Plan” will spread as wide and inspire the many."

David Cooper
Acting Executive Secretary Convention on Biological Diversity