Från data till slagkraftig storytelling

I en värld där information ofta blir tråkig och formell ligger utmaningen i att överbrygga klyftan mellan data och effektiv kommunikation. Storytelling och starka berättelser är ett bra sätt att engagera och göra saker begripliga. Det hjälper dig att definiera ditt kärnbudskap, call to action och förtydligar vad du vill göra.

Client
Project type
Communication + Strategy

Image credit: Volvo On Demand

Introduktion

Volvo On Demand är Volvo Cars bildelningstjänst och under de senaste två åren har de tagit fram en hållbarhetsrapport för att presentera användardata och resultatet av att fler människor använder denna tjänst. Under 2023 vill de ta arbetet till nästa nivå. Att gå från information till kommunikation och storytelling, för att användas både internt och externt.

Hållbarhet är en viktig del av Volvo on Demands identitet och DNA. För många av deras anställda var det en viktig anledning till att börja på företaget. De behövde utveckla en sammanhängande berättelse och rapport som belyste deras påverkan och bidrag till den gröna omställningen. New Division fick i uppdrag att hjälpa Volvo on Demand att lyfta hållbarhetsrapporten och skapa en berättelse med tydliga budskap.

Image credit: Volvo On Demand

Process

TND arbetade i nära samarbete med olika kompetenser på Volvo on Demand. Vi intervjuade anställda och använda befintligt material och nya data som innehåll för berättelsen. Vi strukturerade, förfinade och prioriterade allt material för att skapa en story som täckte utmaningar inom Environmental (E), Social (S) och Governmental (G) och presenterade de lösningar som Volvo On Demand tillhandahåller för att möta dessa utmaningar. Berättelsen kopplades också till FN:s 17 globala mål och olika städers lokala hållbarhetsmål.

Eftersom berättelsen ska tilltala en bredare publik och de som är nyfikna på detaljerna kompletterades ett kapitel på hög nivå, som är lätt att förstå, med ett fördjupningskapitel. För att helt integrera berättelsen i den externa kommunikationen utformade det interna designteamet på Volvo on Demand rapporten och integrerade berättelsen i deras hållbarhetswebbsida.

Image credit: Volvo On Demand

Förändring

Vårt samarbete resulterade i ett sammanhängande språk och en berättelse om hur Volvo on Demand som lösning bidrar till de miljömässiga, sociala och statliga utmaningarna. Genom att skapa en lättsmält berättelse, djupt förankrad i data och kopplad till deras kärnverksamhet, såg vi till att en mängd olika intressenter skulle finna kommunikationen intressant - både internt och externt.

Image credit: Volvo On Demand

​​Feedback från kund:

"The New Division har en djup förståelse för de grundläggande principerna för hållbarhet. Genom att harmoniskt blanda denna expertis med ett kreativt tankesätt skapade vi tillsammans en effektfull berättelse om våra hållbarhetsinitiativ, vilket ger en tydlig inblick i våra meningsfulla bidrag till utvecklingen av en mer levande stadsmiljö."

- Johan Sahlin, kommunikations- och hållbarhetschef på Volvo On Demand.