Möjlighet

Den gröna omställningen behöver ny teknik, industriella innovationer och nya samarbeten för att lyckas. Men det är möjligt att i grunden minska tungindustrins klimatpåverkan. SaltX Technology och SMA Mineral har gått samman för att erbjuda en lösning som kan revolutionera kalkindustrin. För att sprida medvetenhet, kunskap, finansiering och bygga nya fabriker, skapade SaltX Technology och SMA en gemensam plattform under namnet ZEQL.

Project type
Strategy + Design

The New Division fick uppdraget att vara partner på varumärkesresan. Tillsammans skapade vi ett varumärke som förklarar och positionerar bränd kalk som en viktig del av Sveriges gröna omställning. Denna resa inkluderade omfattande utveckling av en varumärkesplattform, facilitering av referensgrupper och en officiell lansering.

Process

Vi skapade en komplett varumärkesplattform som omfattade ett namn, visuell identitet, logotyp, berättelse, film, webbplats och illustrationer för att kommunicera innovationen. Vår metodik involverade workshops, intervjuer och regelbunden interaktion med SMA, SaltX samt externa intressenter för att samla in insikter om innovationen och berättelser om samarbeten.

Denna process ledde till formulering av en vision, mission, syfte, tagline och varumärkeskoncept: "ZEQL - Keep It Clean." ZEQL utgör förkortningen för Zero Emission QuickLime.

För att validera varumärket och berättelsen organiserade och faciliterade The New Division en referensgrupp med branschkollegor och externa intressenter, vilka bidrog med värdefull input. Dessutom stöttade vi SaltX och SMA i den officiella globala varumärkeslanseringen.

Förändring

ZEQL bygger på industriellt samarbete och delning för att driva förändring i hela leverantörskedjan inom och runt de intilliggande branscherna. ZEQL har potential att eliminera 8% av de globala CO2-utsläppen genom den unika lösningen där fossila bränslen ersätts med elektricitet och CO2 fångas in direkt i uppvärmningsprocessen; lösningen är unik i sitt slag globalt sett. Ingen ytterligare CCS-anläggning krävs. Dessutom är produktionen mer resurseffektiv och energieffektiv än traditionell produktion av bränd kalk.